Vítejte

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ZELNÁ 70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Sídlo: Brno, Zelná 70, PSČ 619 00  IČ : 750 244 20  DIČ: CZ750 244 20

e-mail:ms.zelna@volny.cz

Tel. 778 473 138  Bankovní spojení: 132 332 621/0100

Zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č.656 od 12.2.2003


Mateřská škola Zelná 70 je dvoutřídní MŠ, kapacita je 45 dětí ve věku od 3-6let, děti s odkladem školní docházky a děti s integrací. MŠ se nachází v zrekonstruované vile, uprostřed velké zahrady, která nabízí  dětem bohaté pohybové a hravé možnosti. V přízemí budovy je třída Zajíčků s velikou hernou a stabilní lehárnou, kde probíhají hravé, pohybové, výchovné a výukové činnosti, v prvním patře je umístěna třída Zelíček, která je řešena stejně jako třída Zajíčků. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, jídlo dovážíme z MŠ Hněvkovská. Z hlavní přípravny v přízemí MŠ se jídlo posílá do výdejen. Každá třída má samostatnou výdejnu stravy. Mateřská škola byla zrekonstruována a rozšířena z jednotřídní na dvoutřídní MŠ. Je vybavena novým nábytkem, třídy jsou velmi prostorné, světlé. Ve třídě Zajíčků je umístěn klavír pro hudební činnosti, ve třídě Zelíček držák s velkými míči pro sportovní činnosti. Usilujeme o dostatečné vybavení hračkami a didaktickým materiálem. Zahradu doplňujeme o vhodné a bezpečné pohybové prvky za pomoci sponzorů i rodičů.                                                                                                              

Provoz MŠ je od 6,30hod.- 16,30hod.. MŠ je vesnického typu a jsme hodně zaměřeni na spolupráci s rodiči, otevřenost a komunikativnost.

 

V mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice, dvě na celý úvazek a dvě na zkrácený, dvě nepedagogické pracovnice, které zároveň pracují ve výdejně stravy. V každé třídě může být umístěno jedno dítě s integrací a pracovat tam jedna asistentka pedagoga. V současné době je v MŠ umístěno jedno dítě s integrací a jeden asistent pedagoga. Pracovnice jsou kvalifikované. Mateřská škola je v právní subjektivitě.

 

Zaměstnanci :

ředitelka - Vaďurová Romana
učitelka - Matulková Klára
               Mgr.Skládalová Tereza
               Mgr.Jamborová Miroslava
asistent - Bc.Ondrášková Hana
nepedagogové - Kellnerová Vladislava
                           Kalinová Kateřina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Náš školní vzdělávací program se jmenuje:

„ Barevná dobrodružství zajíčka CHroupálka “


Jeho zaměření :
„ Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti “ (Jan Amos Komenský)


Kroužky v naší MŠ jsou :
 Formeláci - výtvarný kroužek pro rodiče a děti
 Keramika
 Angličtina
 Předplavecký výcvik
 Sportovní kroužek
 Edukativně-stimulační skupinky - ve spolupráci s rodiči příprava předškoláků

nabídka kroužků se mění podle:

  • provozních možností
  • věkového složení třídy
  • zájmu rodičů


Kontakty : e-mail: ms.zelna@volny.cz
                  tel.: 778 473 138, 778 473 139
www stránky – mszelna.ic.cz