Aktivity naší MŠ

AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 Výtvarný kroužek ,,FORMELÁCI“ – pro rodiče a děti

 Výuka anglického jazyka – podle zájmu rodičů

 Předplavecká příprava – podle zájmu rodičů

 Práce s hlínou, Práce s interaktivní tabulí

 Divadelní představení v MŠ

 Různé společenské akce pro děti – návštěva výstav, výlet, školy v přírodě, návštěva hradu Špilberk atd. podle provozních možností

 Oslavy narozenin a svátků dětí – narozeninový kalendář, kouzelná krabice

 Výukové programy v MŠ

 Cvičení na velkých míčích, dětský aerobik

 Volný vstup rodičů během celého dopoledne nebo odpoledne s dítětem před nástupem do mateřské školy – umožňuje lepší adaptaci dítěte na prostředí mateřské školy

 Rodičovský den – jeden den v týdnu mohou rodiče strávit s námi v MŠ, sledovat průběh činností během dne, adaptaci vlastního dítěte na prostředí MŠ a jeho účast a spolupráci na veškerém dění v MŠ

 Edukativně - stimulační skupiny – příprava na vstup do základní školy ve spolupráci s rodiči předškoláků

 Bylinková a zeleninová zahrádka – pěstování, sušení, zpracování, ochutnávání

 Odpolední cvičení pro děti – podle zájmu rodičů

 Vzdělávání dětí s integrací – spolupráce s asistenty pedagoga, s PPP, SPC

 Pořádání společných akcí pro rodiče a děti – tvořivá odpoledne, vynášení Mařeny, pálení čarodějnic, loučení se školáky, vánoční slavnost, besídka pro maminky atd.

 Zaměření na ekologii – třídění a další zpracování odpadu, kompostér

 Sušička ovoce – sušení jablek a dalšího ovoce, vlastní křížaly

 

 

 

Naše mateřská škola se účastnila projektu " KLOKANŮV KUFR "

komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

v předškolním věku ( číslo CZ.1.07/1.2.09/04.0024 )

 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

České republiky v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje,

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt byl ukončen a pomůcku naše MŠ získala k další práci s dětmi.

 

Další projekt, do kterého jsme se zapojili, se týkal rozvoje pohybových aktivit dětí předškolního věku :

- dětský aerobik

- cvičení na velkých míčích

 

V současné době byl ukončen projekt, kterého jsme se účastnili

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje