Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se u něj jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvlášť v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si nedokáže obléknout kalhoty nebo si dojít samo na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít dobrý vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhružkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného( plyšáka, hračku, šátek).

7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokáží velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak by jste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten z rodičů, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměnu předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach, že selže a odměnu nedostane. Samozřejmě – pokud den bez rodičů ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo běžte koupit nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměli stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.


Co by mělo vaše dítě zvládat před nástupem do MŠ

 Znát své jméno a příjmení
 Umět si říci co chce nebo potřebuje
 Spolupracovat při oblékání a svlékání
 Poznat si své věci
 Umět nazouvat a vyzouvat obuv
 Vysmrkat se a používat kapesník (nejlépe papírový)
 Držet lžíci a umět se najíst
 Při jídle sedět u stolu
 Umět pít z hrnečku a skleničky
 Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
 Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 Umět si vyčistit zuby
 Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku