Organizace dne

 ORGANIZACE DNE

Zajíčci


   6,30  -    8,45  -   scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, individuální a řízené   
                                vzdělávací hry a činnosti, komunitní kruh

   8,45  -    9,15  -   postupná svačina

   9,15  -    9,40  -   vzdělávací hry a činnosti, pohybové hry a činnosti, příprava předškoláků, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )

    9,40  -   9,55  -     hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku

   9,55  -  11,55  -    pobyt venku, pohybové hry a činnosti na zahradě, možnost volného   
                               vstupu rodičů a účast v činnostech dětí

11,55  -  12,10  -    převlékání, hygiena, příprava na oběd

12,10  -  12,40  -    oběd, odchod domů dětí, které jdou po obědě, hygiena,
                                převlékání – příprava na odpočinek

12,40  -   14,40  -    četba nebo poslech pohádky, odpočinek, děti, které nespí 13,30 vstávání, volné nebo řízené individuální činnosti u stolečků

14,40  -   15,00  -     vstávání, převlékání, hygiena, svačina

15,00  -    16,30  -     spontánní hry a činnosti dětí, individuální vzdělávací hry a činnosti dětí, rozcházení dětí, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Organizace dne může být během roku upravena podle potřeb provozu MŠ.


ORGANIZACE DNE

Zelíčka


   6,30  -    8,00  -   scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, přechod do své třídy

   8,00  -    9,15  -   hry a činnosti podle volby dětí, individuální a řízené vzdělávací hry
                              a činnosti, komunitní kruh

   8,45  -    9,15  -   postupná svačina

   9,15  -    9,55  -   vzdělávací hry a činnosti, pohybové hry a činnosti, příprava předškoláků, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )

   9,55  -  10,05  -   hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku

10,05  -  12,05  -   pobyt venku, pohybové hry a činnosti na zahradě, možnost volného   
                              vstupu rodičů a účast v činnostech dětí

12,05  -  12,15  -   převlékání, hygiena, příprava na oběd

12,15  -  12,40  -   oběd, odchod domů dětí, které jdou po obědě, hygiena,
                               převlékání – příprava na odpočinek

12,40  -   14,40  -   četba nebo poslech pohádky, odpočinek, děti, které nespí 13,30 vstávání, volné nebo řízené individuální činnosti u stolečků

14,40  -   14,50  -   vstávání, převlékání, hygiena

14,50  -   15,00  -   svačina, hygiena,

15,00  -    15,30  -   spontánní hry a činnosti dětí, individuální vzdělávací hry a činnosti

15,30   -   16,30  -   přechod do třídy zajíčků, volné hry, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí, postupné rozcházení dětí domů

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Organizace dne může být během roku upravena podle potřeb provozu MŠ.